Liên Hệ

Home  / Contact

Chúng tôi đã sẵn sàng để

Giúp bạn 24/7

 

Let Us Talk Business

Văn Phòng Việt Nam

AVF Inserts

subsidiary of VF Decolletage Co, Ltd.

Lô 11 Khu A1 KCN Tân Thới Hiệp ,

P. Hiep Thanh, Q.12, Tp. HCM, Việt Nam.

Web:   www.avfinserts.com

           www.avfinserts.vn

           www.vfdecolletage.com

Email: sales@avfinserts.com

Tel:     +84.283.717.5001

Fax:    +84.283.717.5278

 

 

 Văn Phòng Mỹ

AVF Decolletage, LLC.

5754 Old Clifton Rd,

Clifton, VA 20124, United States.

Web:   www.avfdecolletage.com

Email: info@avfdecolletage.com

Tel:     +1.571.393.3099

GIỚI THIỆU

AVF Inserts

subsidiary of VF Decolletage Co, Ltd.

Lô 11 khu A1 Khu Công Nghiêp Tân Thới Hiệp, Phường Hiệp Thành, Quân 12, Tp. Hồ Chí Minh, Viêt Nam.

Web:   www.avfinserts.com

           www.avfinserts.vn

           www.vfdecolletage.com

Email: sales@avfinserts.com

Tel:     +84.283.717.5001

Fax:    +84.283.717.5278

All Rights Reserved © 2020 | AVF Inserts